DECLARACIÓ DE CONFORMITAT DE LA UE

1. EPI: models de descens perfectes 230D i 230S

  1. Nom i adreça del fabricant: C3 Manufacturing LLC 3809 Norwood Drive #1, Littleton, CO 80125
  2. Aquesta declaració de conformitat s’emet sota la responsabilitat exclusiva del fabricant.
  3. Objecte de la declaració:

page1image59531392                     page1image59529520

Perfect Descent Model 230D Perfect Descent Model 230S

 

  1. Els objectius de la declaració descrits al punt 4 són conformes a la legislació d’harmonització de la Unió pertinent: el Reglament (UE) 2016/425.
  2. D'acord amb EN341:2011-1A/RFU PPE-R/11.128 V2:2020 i EN360:2002. Organisme notificat: TÜV SÜD Product Service GmbH CE0123Va realitzar l'examen de tipus de la UE i va emetre el número de certificat d'examen de tipus de la UE: P5A105743 Rev 0001 .01
  3. L’EPI està subjecte al procediment d’avaluació de la conformitat segons el tipus basat en l’assegurament de la qualitat del procés de producció Mòdul C2 sota la vigilància de l’organisme notificat TÜV SÜD, CE 0123.
  4. Signat per i en nom de: C3 Manufacturing LLC 3809 Norwood Drive #1, Littleton, CO 80125

 

Ron Taronger
President de C3 Manufacturing
page1image59531808